Klima, verden og Veddelev

Vi startede fjernvarmegruppen i Veddelev efter politikere over en bred kam alle har peget på at Danmarks over 400.000 gasfyr skal udskiftes til fordel for en grøn varmekilde. Naturgassen er på meget kort tid blevet et centralt element for krigen i Ukraine og den grønne omstilling og deraf følgende høje og volatile priser, derfor også det store politiske fokus og pres for hurtig udfasning af gasfyret.

I sommeren 2022 indgik stort set alle partier i Folketinget en aftale om et mere grønt Danmark, der adresserede udskiftningen af de danske gasfyr.

Danmark skal udfase anvendelsen af naturgas hurtigt, og det er hensigten, at der ikke skal anvendes gas til opvarmning af danske husstande ... Med delaftalen om Danmark kan mere II: udfasning af naturgas og grøn varme er aftaleparterne enige om at øge farten på den grønne omstilling og give adgang til grøn og prisvenlig varme

Veddelev er for størstedelen af husenes vedkommende, varmet op med naturgas og derfor er det relevant for os, at kigge på en fremtidig varmekilde som erstatning for naturgassen.

Vi har fra gruppens side ønsket, at vi får mulighed for at vælge fjernvarme i Veddelev, for som vi peger på i pris og økonomi, så er fjernvarmen et privatøkonomisk rigtig godt alternativ og det er samtidig et klimavenligt valg, der til fulde opfylder kravene til fremtidens grønne energikilder og I mange henseender også driver udviklingen og implementeringen.

Som nævnt i beskrivelsen af hvad det betyder, at være kunde hos Fors, vil varmen til Veddelev blive leveret af varmeselskabet VEKS. I følge VEKS miljødeklaration 2022 er det ca. 85% af fjernvarmeproduktion der er CO2 neutral. Og VEKS forventer at levere 100% CO2 neutral fjernvarme allerede i 2025. I Veddelev vil vi derfor skifte en fossil varmekilde ud med en CO2 neutral varmekilde.

Læs mere om VEKS og hvordan de arbejder med fremtidens teknologier og dermed hvordan Veddelev kan blive en del den grønne omstilling ved at skifte til fjernvarme.