Velkommen - vi har fået et fjernvarmetilbud i Veddelev

Pris og privatøkonomi

Fjernvarmetilbuddet til Veddelev er billigt. Det er godt sammenlignet med alternativer. Vi vil gerne forklare hvordan vi ser økonomien i tilbuddet.

Læs mere
Kunde hos Fors

Fors er et såkaldt hvile-i-sig-selv selskab, det har nogle fordele for kunderne, bl.a. en meget stabil varmepris og sikkerhed for hvad vi betaler til.

Læs mere
Klima, verden og Veddelev

Naturgasfyret skal udskiftes med en grøn varmekilde. Fjernvarmen i Roskilde er CO2 neutral i 2025. Størstedelen af Veddelev kan derfor blive CO2 neutral meget hurtigt.

Læs mere

Vi har etableret en initiativgruppe i Veddelev der arbejder for at få fjernvarmemulighed til Veddelev. Vi har undersøgt interessen for fjernvarme blandt beboerne i Veddelev og fandt at der var en stor interesse. Efter regeringens udspil Danmark kan mere II der har fokus på udfasning af gas- og oliefyr i et hastigt tempo, ser vi blot interessen som øget.

Vi har henvendt os til medlemmerne i Klima- og Miljøudvalget og By-, Kultur- og Miljøsekretariatet og har afholdt møde med Fors. Fors beregner pt. på hvordan mulighederne for fjernvarme i Veddelev ser ud indenfor de nuværende rammevilkår for fjernvarme.

Vi vil løbende orientere borgerne i Veddelev om arbejdet; på denne hjemmeside, i Facebook gruppen Veddelevs børn, ved hustandsomdelte skrivelser og plakater.

Vi er en åben gruppe og alle der ønsker at deltage i arbejdet og eller bidrage med teknisk/økonomisk/politisk indsigt er meget velkomne.

Har du spørgsmål eller kommentarer, kontakt gerne info@veddelev.energy, eller en af medlemmerne i initiativgruppen

2023-10-11 Information
Informationsmøde d. 9/10

Der blev afholdt informationsmøde i mandags på Himmelev Gymnasium og vi vil vurdere der var omkring 200 fremmødte. Der var megen information fra Fors og mange spørgsmål fra salen.

Vi vil fremhæve 2 ting fra mødet:

 • Tilmeldingsfristen er d. 19. januar 2024
 • Veddelev kommer til at betale samme abonnements- og varmepriser som alle andre i Roskilde! Det var en meget positiv besked, som betyder at fjernvarmen bliver markant billigere end vi i gruppen havde forventet og har meldt ud i statusbreve.

Vi har fået en kopi af Fors præsentation fra informationsmødet, bemærk at priserne i præsentation er forventede 2024 priser.

Vi har lavet et referat af alle de spørgsmål og svar der var på mødet.

Tilmelding til fjernvarmen og yderligere information findes på https://fors.dk/veddelev

Har du spørgsmål eller kommentarer så skriv til info@veddelev.energy eller kontakt en fra gruppen.

2023-10-03 Status
Status på fjernvarmen

Vi har omdelt et statusbrev og banket på døre for at få en snak om fjernvarmen.

Tilmelding til fjernvarmen og information findes på https://fors.dk/veddelev

Vi oplever en stor interesse for fjernvarmen, og opfordrer alle til at deltage i informationsmøde på Himmelev Gymnasium 9/10 kl. 19.

Har du spørgsmål eller kommentarer så skriv til info@veddelev.energy eller kontakt en fra gruppen.

2023-08-17 Status
Status på fjernvarmen

Vi omdeler et statusbrev i løbet af ugen.

Alle projektforslag for de mindre områder i Roskilde Kommune kan findes her: Roskilde Kommune varmeforsyning

 • For Veddelev viser beregningerne at fjernvarme er ca. 20% billigere end alternativet
 • Fjernvarme til Veddelev forudsætter en høj tilslutning
 • Veddelev står først i rækken til at få fjernvarme

Den formelle høringsfrist for projektforslaget for Veddelev slutter i dag og vi forventer herefter at Roskilde Kommune godkender.

Har du spørgsmål eller kommentarer så skriv til info@veddelev.energy eller kontakt en fra gruppen.

2023-06-24 Status
Status på fjernvarmen

Der ligger nu et konkret projektforslag for fjernvarme til Veddelev hos Roskilde Kommune. Efter den formelle behandling i kommunen bliver hver enkelt borger orienteret direkte og vi forventer der bliver indkaldt til orienteringsmøde, sandsynligvis nok først efter sommerferien.

Statusbrev omdelt i weekenden til alle huse i Veddelev.

Har du spørgsmål eller kommentarer så skriv til info@veddelev.energy eller kontakt en fra gruppen.

2023-05-07 Status
Status på fjernvarmen

Vi tror vi meget snart ser et konkret projektforslag på fjernvarme til Veddelev. Derfor synes vi heller ikke det giver mening at bruge tid på foreløbige og forbeholdne tal, som vi tidligere har meldt ud.

Vi henviser også til proces for behandling af fjernvarmeprojektforslag, herunder Veddelev, er på dagsordenen til klima- og miljøudvalgsmødet på torsdag d. 11/5.

Veddelev er en del af Roskilde Kommunes samlede varmeplanlægning, derfor tager det også noget tid at få alle detaljer på plads for projektforslagne for alle områder i Roskilde.

Vi har forståelse for at Fors og Kommunen skal få mange detaljer til at hænge sammen, samtidig med at der er et stort politisk ønske om, at udrulle så meget fjernvarme som muligt

Vi ser det som i alles interesse at de projektforslag der kommer er så robuste og realistiske som muligt.

Vi håber at se noget konkret indenfor kort tid

Har du spørgsmål eller kommentarer så skriv til info@veddelev.energy eller kontakt en fra gruppen.

2023-03-11 Status
Status på fjernvarmen

Status, som også vil blive omdelt og hængt op som plakat i Veddelev i løbet af weekenden.

 • Inden maj håber vi at kunne præsentere tal for hvad fjernvarme sandsynligvis vil koste den enkelte bruger i Veddelev.
 • Fors skal bruge mere tid på at beregne for Veddelev
 • Vi tror på og arbejder for der kommer et projektforslag for Veddelev
 • Tempoet for udrulning af fjernvarme over hele landet er påvirket af manglende lovgivning og flaskehalse.

Har du spørgsmål eller kommentarer så skriv til info@veddelev.energy eller kontakt en fra gruppen.

2023-01-13 Information
Infomationsmøde om fjernvarme i Roskilde

Fors afholder online informationsmøde om fjernvarme i Roskilde.

Så vidt vi ved vil der ikke være noget nyt for Veddelev på mødet, men vi opfordrer alle interesserede i at deltage.

2022-12-18 Status
Status på fjernvarmen

Status, som også vil blive omdelt og hængt op som plakat i Veddelev i løbet af weekenden.

Alle ejere af olie- og gasfyr skulle gerne have fået brev fra Roskilde Kommune i deres e-Boks. På baggrund af dette brev gentager vi og præciserer status for Veddelev.

I brevet er der henvisninger til Energistyrelsens informationsside om energi og varme. Vi er ikke enige i al information der bliver givet der, og det uddyber vi her i spørgsmål og svar sektionen

Har du spørgsmål eller kommentarer så skriv til info@veddelev.energy eller kontakt en fra gruppen.

2022-11-06 Status
Status på fjernvarmen

Status, som også vil blive omdelt og hængt op som plakat i Veddelev i løbet af weekenden.

Referat af Klima- og Miljøudvalgets møde 3/11. Fjernvarme er med i pkt. 191, nederst i referat er links til brevskabeloner og opdateret status for Roskilde Kommunes varmeplanlægning.

Vedtaget fjernvarmeprojektforslag for Vindinge. Så man kan få en ide om hvordan form og rammer i et projektforslag kan se ud.

Har du spørgsmål eller kommentarer så skriv til info@veddelev.energy eller kontakt en fra gruppen.

2022-09-10 Nyhed
Fjernvarme til Veddelev

Initiativgruppen har været til møde med Fors onsdag d. 7/9 og blev orienteret om, at Fors udarbejder et fjernvarmeprojektforslag for Veddelev, der vil blive sendt til vedtagelse i byrådet.

Vi henviser til denne statusskrivelse, som også vil blive omdelt og hængt op som plakat i Veddelev i løbet af weekenden.

Har man spørgsmål eller kommentarer så skriv endelig til info@veddelev.energy eller kontakt en fra gruppen.

2022-06-27 Nyhed
Ny grøn aftale i folketinget

Som tidligere nævnt forventede vi ændrede rammevilkår for fjernvarme, og dermed yderligere gunstigere betingelser for fjernvarme til bl.a. Veddelev. Disse nye rammevilkår for fjernvarmen er nu blevet vedtaget i et bredt forlig i folketinget: Aftale om et mere grønt og sikkert Danmark Vi vil fremhæve følgende punkter som vi ser som en forbedring af mulighederne for Veddelev:

 • Afskrivningsperiode for investeringer skal afspejle levetid på anlæg (tidligere var afskrivningsperioden på op til 30 år men da anlæg lever +50 år, kan man forestille sig afskrivningsperiode på f.eks. 45 år)
 • Hurtigere godkendelsesproces for projekter
Vi så positivt på muligheden for et fjernvarmeprojektforslag for Veddelev indenfor de nu tidligere rammevilkår, men efter den nye aftale i folketinget ser vi det som meget sandsynligt, at der kommer fjernvarme til Veddelev. Vi ser endvidere at der allerede i efteråret 2022 kan være vedtaget et projektforslag og vi inden 2029 er overgået til fjernvarme. Vi understreger at det stadig er Fors der skal have selskabsøkonomien til at hænge sammen og at et flertal i byrådet skal vedtage projektet før det kan blive til noget.

Vi arbejder på at lave en mere konkret status for Veddelev ift. den nye aftale i folketinget og vi regner med, at melde denne status ud i løbet af ugen via internet, plakat og husstandomdelte breve. Er der spørgsmål så kontakt en fra gruppen eller skriv til info@veddelev.energy

2022-06-03 Nyhed
Nyhed i lokalavisen og på roskilde.dk

Roskilde lokalavis bringer i denne uge en artikel om status på fjernvarme i Roskilde Først fjernvarme til Jyllinge og Viby. Roskilde Kommune har også en statusside på varmeforsyningen (Pt. nede 2022-06-30 12:55) i Kommunen.

De har givet lidt forvirring om det nu er afgjort, hvorvidt der kommer fjernvarme til Veddelev. Det er det ikke!

Vi har været i kontakt med Kommunen og den seneste Rambøll rapport der er lavet, er den et år gamle rapport/screening vi også henviser til i vores indledende brev til undersøgelsen.

Der er heller ikke truffet beslutninger i byrådet/udvalg om fjernvarme siden 2022-04-27 pkt. 111

Status på fjernvarme til Veddelev er altså stadigvæk:

 • Fors beregner indenfor nuværende rammevilkår mulighed for Veddelev.
 • Hvis Fors ikke kommer frem til, at der er mulighed indenfor nuværende rammevilkår, forventer vi gunstigere rammevilkår fra folketingets side, og vi forventer at der skal beregnes igen.

Regeringen har fremskyndet den grønne omstilling og lagt en masse politik op i luften, vi understreger at det indtil videre er politik, og derfor forudser vi også, at det næste halve år bliver lidt frem og tilbage og vi opfordrer beboere i Veddelev der ønsker fjernvarme, at kontakte os på mailen: info@Veddelev.energy eller direkte, hvis I har spørgsmål. Vi holder os orienteret og opdaterer veddelev.energy, Facebook, opslag og omdeler til huse hvis nødvendigt.

Hvis man ønsker at læse mere om hvilke ændringer af rammevilkårerne Dansk Fjernvarme arbejder for, findes deres udspil her: Udspil fart på et grønt Danmark Stort set hvert eneste punkt, vurderer vi, vil øge muligheden for Veddelev.

2022-05-27 Nyhed
Fjernvarme - spørgsmål og svar

Vi har tilføjet en sektion med spørgsmål og svar omkring fjernvarme, find den her

2022-05-03 Nyhed
Åbent brev til kommunen

Vi har sendt et åbent brev til medlemmerne i Klima- og Miljøudvalget og By-, Kultur- og Miljøsekretariatet

2022-05-02 Nyhed
Opdatering på resultat

Der er fundet 2 svar i postkassen, der er afleveret indenfor tidsfristen, derfor er resultatet blevet opdateret med disse svar. Svarene ændrer ikke væsentligt på fordelingen af interesse. Det originale ugyldige resultat kan findes her