Pris og økonomi

Vi ser en privatøkonomisk fordel ved, at tilmelde sig fjernvarmen. Vi vil gerne uddbybe hvorfor.

Vi gentager Fors priseksempel for et gennemsnitshus i Veddelev på 150m2 og et årligt varmeforbug på 16,7 MWh. Og deler den op i tre dele for overskuelighedens skyld.

1. Engangsbetaling
  • Tilslutning og tryghedsordning: 25.000 kr.
2. Fjernvarmeanlæg
  • Enten abonnement på fjernvarmeanlæg: ca. 250 kr. pr. måned
  • Eller eget køb af fjernvarmeanlæg, pris kan variere, se nedenfor for analyse af prisleje
3. Årlige udgifter
  • Fast m2 pris og målergebyr: ca. 5.300 kr.
  • Varmepris: ca. 10.500 kr.

Hvis man vælger abonnement på fjernvarmeanlæg, vil man have en månedlig udgift på ca. 1.565 kr. Hvis man vælger at købe sit eget fjernvarmeanlæg vil det månedligt koste ca. 1.315 kr. + udgifter til eget fjernvarmeanlæg.

Hvis man vælger abonnement på fjernvarmeanlægget vil man altså skulle betale ca. 1.565 kr. pr. måned. I den pris vil alle varmeudgifter, alt installation, vedligehold, drift, service, udskiftning mv. være inkluderet. Det ser vi som en nem og bekymringsfri løsning, til en lav pris.

Videncenteret Bolius opdaterer og sammenligner løbende priserne for de forskellige opvarmningsformer og kommer frem til, at fjernvarme er den billigste varmekilde. Bolius sammenligning bygger på, at man selv ejer hele varmeanlægget og dermed selv betaler for service og vedligehold i anlæggets levetid.

Vi vil gerne fremhæve abonnement på fjernvarmeanlægget

Fordi det er en totalløsning på din varmekilde, og det inkluderer netop alle udgifter i hele anlæggets levetid. Der vil ikke være uforudsete udgifter til vedligehold, drift, nyinvestering mv.

Når man kender udgifterne i hele levetiden, er det også nemmere at sammenligne med alternative opvarmningsformer. Et fjernvarmeanlæg er teknisk meget simpelt og service- og driftsudgifter vil være lave. Derfor er det også vigtigt, at man undersøger hvad det vil koste, at vedligeholde en teknisk mere kompliceret varmekilde i hele dens levetid.

Vi vil altså fremhæve abonnement på fjernvarmeanlægget fordi det er et godt sammenligningsgrundlag.

Hvis man vælger at købe sit fjernvarmeanlæg, er man selv ansvarlig for at finde et fjernvarmeanlæg og få det installeret og der er derfor mange muligheder. Vi vil forsøge at give et bud på hvad det vil koste, men man bør selv eftertjekke tallene og antagelserne.

Eget køb af fjernvarmeanlæg
  • Fjernvarmeanlæg, ca. 40.000 kr. levetid ca. 25 år = 1600 kr. pr. år
  • Årlige serviceudgifter ca. 500 kr.
  • Vedligehold ca. 500 kr.

Årlige udgifter: ca. 2.600 kr. Den årlige vedligeholdelsesudgift er meget usikker, forstået på den måde, at et fjernvarmeanlæg behøver meget lidt vedligehold, så vi har sat en lidt høj gennemsnitlig vedligeholdelsesudgift på ca. 500 kr.

Prisen på fjernvarmeanlægget er som oplyst af Fors på informationsmødet og inkluderer så vidt vi ved nedtagning og bortskaffelse af eksisterende gasfyr. Det er også en samlet pris på udskiftning af gasfyr til fjernvarme der f.eks. tilbydes hos denne montør: https://psn.dk/fjernvarme/

Der kan være en ide i at sælge sit gasfyr og dermed komme længere ned i pris, f.eks. ser det ud til, at prisen for selve fjernvarmeanlægget ligger omkring 20.000 kr. Det er også den pris Bolius vurderer et fjernvarmeanlæg koster.