Velkommen

Tak for deltagelse i undersøgelsen af interessen for fjernvarme i Veddelev, resultatet er nu klart.

Har du spørgsmål eller kommentarer, kontakt gerne info@veddelev.energy.

Resultat af spørgeskemaundersøgelse

Der er uddelt et brev og spørgeskema til samtlige husstande i Veddelev i alt 460 breve.

288 har svaret

254 har svaret Ja til interesse for fjernvarme (88,2 %)

23 har svaret Nej til interesse for fjernvarme (8 %)

11 har svaret Ved ikke til interesse for fjernvarme (3,8 %)

Der er kommet 89 kommentarer. Da undersøgelsen var anonym, har vi for en god ordens skyld også fjernet informationer, der kan identificere en person. Men vi opfordrer folk, der ønsker at give sin mening til kende med navn, at gøre det ad andre kanaler.

Se hele resultatet med detaljer om nuværende varmekilde og kommentarer: Resultat fjernvarmeinteresse Veddelev 2022

Brev til kommunen Vi har sendt et åbent brev til medlemmerne i Klima- og Miljøudvalget og By-, Kultur- og Miljøsekretariatet
2022-05-03 15:30
Opdatering! Der er fundet 2 svar i postkassen, der er afleveret indenfor tidsfristen, derfor er resultatet blevet opdateret med disse svar. Svarene ændrer ikke væsentligt på fordelingen af interesse. Det originale ugyldige resultat kan findes her
2022-05-02 21:45